انصافا این دوست عزیز بدرستی بر نقاط قوت وضعف آقای احمدی نژاد انگشت گذاشته اند اما اشکال این نقد وبررسی در آنجاست که ایشان نیز در بخشی از مطلب از جاده انصاف خارج و از همان نقاط ضعف آقای احمدی نژاد بهره گرفته اند .اندیشه ای که با تفکرات گروههای فشار سازگاری داردویا امروز این ادبیات مورد بهره برداری افرادی مثل حسینیان یا شریعتمداری و امثالهم که برای پیروزی آقای احمدی نژاد از همه سرمایه های ملی ودینی استفاده کردند و اینک بجای عذرخواهی از نظام که بسیاری از مردم را از قطار آن پیاده کردند رنگ عوض کرده شعارهای دیگری سر میدهند.من خود بعنوان رزمنده ای که فرزند خودرا نیز قربانی انقلاب کرده امو به لطف خداوند هیچ وابستگی هم به هیچکدام از دولتها از نظر شغلی نداشته ام معتقدم تا همه ما در هر رده و مسئولیتی به راه اصلی انقلاب که همان خط امام است برنگردیم و مقید در عمل به آن نگردیم همچنان دچار این چپگرائیها وراستگرائیهای افراطی خواهیم بودئ که زیان آن به دین وکشور ومردم وارد میشودآنچنانکه روزگاری ما در دنیا در همه زمینه ها میدرخشیدیم و به انقلابمان افتخار میکردیم ولی امروز با کمال تاسف در وضعیتی که خداو مردم از آن راضی باشند نیستیم در حالیکه انقلاب اسلامی ما ظرفیت جهانی شدن را داشت امروز در چنبره تنگ نظریها و گروه گراییها گرفتار شده است.والسلام