آن زمانى كه خدا خلقت دنيا مى ‏كرد                     فاطمه بود در آنجا و تماشا مى‏ كرد

با وجود ي كه نبى بود و على بود و خداى             خلقت كوى و مكان، خاطر زهرا مى ‏كرد

ماجراى فدك و غصب خلافت آن روز                      حق رقم كرد و بخون فاطمه امضا مى ‏كرد

توبه آدم اگر گشت قبول، از او بود                        چون تقاضاى ورا ذات حق اجرا مى ‏كرد

كشتى از ورطه طوفان برهانيد كه نوح                   نام او ورد زبان در دل دريا مى ‏كرد

به خليل آتش اگر گشت گلستان آتش                    شرم از روى گل عصمت كبرا مى ‏كرد

بهر موسى بخدا گشت شكافنده نيل                      آنكه با منطق خود معجز عيسى مى‏ كرد

دخترى را كه پدر، « ام ابيها» می گفت                   زير لب شكوه ز بى رحمى دنيا مى‏ كرد

من ندانم چه بسر آمدش از ظلم عدو                      كز خدا گاهِ دعا مرگ تمنا مى‏ كرد

از فشار در و ديوار ندانم چه كشيد                         رازها سينه‏اش از پرده هويدا مى ‏كرد

پهلويش را بشكستند بناحق كه چرا                       در بر ظلم طرفدارى مولا مى‏ كرد

داغ محسن جگرش سوخت كه از ماتم او                ناله از سوز جگر لاله صحرا مى ‏كرد

من ندانم كه چه رخ داد در آن كوچه كه او               رخ نهان از على عالى اعلى مى‏ كرد

على از غم فاطمه افتاده گره در كارش                   آنكه صدها گره از مشكل ما وا مى ‏كرد

(ژولیده نیشابوری) نگاشته شده توسط Alireza Meybodi در یک شنبه 31 فروردین 1393  ساعت 08:53 ق.ظ
نظرات 0 | لینک مطلبیار من رفت و به من شکوه ز اغیار نکرد

با من سوخته دل درد دل ابراز نکرد

تا نفس داشت مرا از دل و جان یاری کرد

گر چه کس یاری او جز من بی یار نکرد

کمر یاری من بست که پهلوش شکست

بی جهت همسر من تکیه به دیوار نکرد

از فشار در و دیوار به من هیچ نگفت

گله از سوز دل و سینه و مسمار نکرد

گر چه از ضرب لگد محسن او گشت شهید

در بَرِ دیدۀ من دیده گهربار نکرد

بازویش گشت کبود از اثر ضرب غلاف

تا گه غسل، مرا آگه از این راز نکرد

سیلی از دست عدو خورد مرا تا دم مرگ

واقف از سوز دل و زردی رخسار نکرد

آخر این غم مرا می کشد ای مرگ بیا

که ز من خواهشی آن یار وفادار نکرد

بشنو ای شاعر ژولیده تو یک بار دگر

یار من رفت و به من شکوه ز اغیار نکرد نگاشته شده توسط Alireza Meybodi در چهارشنبه 13 فروردین 1393  ساعت 11:24 ق.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب

POWERED BY RASEKHOON.NET