http://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gif

http://upload.iranvij.ir/images_bahman/54200094711962050046.jpg

http://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gifhttp://upload.iranvij.ir/images_bahman/68959651242130857380.gif

 

فرمایشات حضرت محمد(ص)
 

«خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد.»

«شجاع ترین مردم آن کس است که بر هوس خویش تسلط یابد»

«بهترین کسب ها آن است که مرد با دست خود کار کند.»

«بهترین اقسام ایمان آن است که بدانی هر جا هستی خدا با تست.»

«لذت حسود از همه کس کمتر است.»

«خدایا مرا به علم توانگر ساز و به حلم زینت بخش و به تقوی عزیز کن و به عافیت زیبایی ده.»

«ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا ناتوان باشد.»

«پشیمان تر از همه مردم در روز قیامت، مردی است که آخرت خود را به دنیای دیگری فروخته است.»

«تواضع مایه بزرگی است، تواضع کنید تا خدا شما را بزرگ کند.»

«صدقه موجب فزونی مال است، صدقه دهید تا خدا مالتان را زیاد کند.»

«صدقه خشم خداوند را فرو می نشاند و از مرگ بد جلوگیری می کند.»
 نگاشته شده توسط Alireza Meybodi در پنج شنبه 18 دی 1393  ساعت 09:31 ق.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب

POWERED BY RASEKHOON.NET