هــمـانـطـورکــه خــوردن شــراب حــرام اســت ،
 
 خــوردن غــصـه هــم حـــرام اســت 
 
و خـــوردن هـیـچ چــیـز مــثـل خــوردن غــصـه حــرام نــیـسـت .
 
 اگـر مــا فـهـمیدیــم کــه جـهان دار عــالم اوســت 
 
دیــگـر چـه غصــه ای بــایـد بخـــوریـم ؟

"دکتر الهی قمشه ای"
 نگاشته شده توسط Alireza Meybodi در چهارشنبه 29 بهمن 1393  ساعت 08:39 ق.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب

POWERED BY RASEKHOON.NET