انسان 2 نوع معلم دارد، آموزگار و روزگار  :
هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی ،
دومی با تلخی به تو می آموزد...
-
انسانها؛ در دو صورت چهره واقعی خودشان را نشان میدهند :
اول، بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند
دوم اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . .
-
دو چیز شما را تعریف میکند :
بردباری تان ، وقتی هیچ چیز ندارید
و نحوه رفتارتان ، وقتی همه چیز دارید . . .
-
تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛
یکی دیروز و یکی فردا .
-
دو شخـص به تـو می آمـوزد :
یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار
اولی به قیمت جـانش ، دومی به قیمت جـانت
-
آدما دو جور زندگی میکنن :
یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،
یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن
-
رابطه ها در دو حالت قشنگ ميشن:
اول پـيـدا كـردن شـبـاهت ها
دوم احترام گذاشتن به تفاوتها
-
همه يادشون مي مونه باهاشون چيكار كردى،
ولـى يادشون نمي مونه براشون چـكار كردى.
-
هميشه دلتنگ اونى هستيم كه نيست،
حوصله كسى را هم نداريم كه ﻫﺴﺖ
بعد شكايت ميكنيم از تنهائى هامون
 نگاشته شده توسط Alireza Meybodi در سه شنبه 11 فروردین 1394  ساعت 08:15 ب.ظ
نظرات 0 | لینک مطلب

POWERED BY RASEKHOON.NET