حاکم از بهلول پرسید :
مجازات دزدی چیست؟
بهلول گفت :
اگر دزد سرقت را شغل خود کرده باشد دست او قطع می شود ،
اما اگر بخاطر گرسنگی باشد
باید دست حاکم قطع گردد!

 

 

به بهلول گفتند که فلانی هنگام تلاوت قرآن چنان از خود بیخود میشود که نقش بر زمین شده و غش میکند.
بهلول گفت: او را بر سر دیوار بگذارید تا تلاوت کند، اگر غش کرد در عمل خود صالح است....

 نگاشته شده توسط Alireza Meybodi در دوشنبه 15 خرداد 1396  ساعت 12:34 ب.ظ
نظرات 1 | لینک مطلب

POWERED BY RASEKHOON.NET